Global Ölçekte Proje Yönetiminin Nabzı

Bir önceki blog yazımızda Pulse of the Profession® 2018 raporunun yayımlandığından bahsetmiştik. Şimdi de rapordaki bazı istatistiklere göz atarak projelerimizi doğru yöneterek neler kazanabileceğimizi irdeleyeceğiz. Aslında burada kazançtan kasıt, neleri bilinçli yaparak kaynaklarımızı daha verimli kullanıp nasıl daha az kayıp Read more

YIKICI ZAMANLARDA BAŞARI

PMI® tarafından 2006 yılından bu yana yayınlanan Pulse of the Profession®”, proje yönetimi profesyonellerinin global baş ucu araştırması olmaya devam etmektedir. Raporun 2018 edisyonu, “yıkıcı zamanlarda başarı” başlığıyla yayınlandı. Günümüzün yıkıcı (disruptive) ortamında yeni fikirlere sahip olmak ve bir stratejiyi Read more

Proje Fayda Yönetimi

Proje fayda yönetimi başarılı bir proje teslimi adına büyük önem arz etmektedir. Proje fayda yönetimini bir organizasyonun iş çıktılarının maksimum verim ile elde edilebilmesi adına yapılan tanımlamalar, planlamalar ve yürütmeler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Proje performansını değerlendirmek ve kurumların yürüttükleri projelerinin Read more

PROJE PAYDAŞ YÖNETİMİ

Proje Paydaş Yönetimi, projeyi etkileyebilecek veya projeden etkilenebilecek insanların, grupların veya organizasyonların tanımlanması; paydaşların beklentilerinin ve bunların projeye etkilerinin analiz edilmesi ve paydaşların proje kararları ve bunların uygulamasına etkili biçimde katılımına yönelik uygun yönetim stratejilerinin oluşturulması için gerekli olan süreçleri Read more

PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

Proje Tedarik Yönetimi, sözleşmeleri veya yetkili proje ekibi üyeleri tarafından çıkarılan satın alma emirlerini hazırlamak ve yönetmek için gerekli sözleşme yönetimi ve değişiklik kontrol süreçlerini içerir. Bu bilgi alanının önemi, sözleşme tiplerinin iyi bilinmesinin, hem alıcı hem de satıcı için Read more

PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

Proje iletişim yönetimi, proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesi, toplanması, dağıtılması, saklanması, erişilmesi ve nihai olarak tanzim edilmesi için gerekli süreçleri içerir. Proje yöneticileri zamanlarının büyük bir bölümünü ekip üyeleriyle ve gerek organizasyon içi gerekse organizasyon dışı paydaşlarla iletişim Read more

PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, proje ekibinin oluşturulması, ekibin projeye hazırlanması, proje süresince ekip üyelerinin görevlendirmelerini yaparak verilen görevlerin takibinin gerçekleştirildiği süreci kapsar. Proje ekibi oluşturulurken projeye yönelik kişiler seçilir ve süreç içerisin kişilerde veya ekip olarak değişiklikler oluşabilir. Proje İnsan Read more

PROJE KALİTE YÖNETİMİ

Proje kalite yönetimi projenin hedefini, gerekliliklerini ve sorumluluklarını içeren ve bunlara bağlı olarak organizasyon süreçlerini, aktivitelerini ve teslimatını kapsar.  Proje Kalite Yönetimi proje esaslarına bağlı kalarak organizasyonun kalite yönetim sistemini uygular. Proje Kalite Yönetimi, kalite yönetiminin planlanması, kalite güvencesinin sağlanması Read more