YIKICI ZAMANLARDA BAŞARI

PMI® tarafından 2006 yılından bu yana yayınlanan Pulse of the Profession®”, proje yönetimi profesyonellerinin global baş ucu araştırması olmaya devam etmektedir. Raporun 2018 edisyonu, “yıkıcı zamanlarda başarı” başlığıyla yayınlandı.

Günümüzün yıkıcı (disruptive) ortamında yeni fikirlere sahip olmak ve bir stratejiyi tasavvur etmek her bir organizasyon için elzemdir. Ancak, gerçek değer ve fayda, sadece işletmeler bunları kağıt üzerindeki fikirlerden gerçeğe dönüştürebiliyorsa gelecektir. Bir fikir, bir proje olmadan sadece bir fikir olarak kalacaktır.

Proje Yönetiminin “Değeri”ni Görmek:

Organizasyonların sadece %58’i, proje yönetiminin değerini tamamen anlamaktadır. Bunu anlayamayan kurumlar, projelerinin ortalama% 50’sinin tamamının başarısız olduğunu bildiriyorlar.

Strateji ile Değer Yaratma Arasında Köprü Kurma:

Kurum çapında bir PMO ya (EPMO) sahip olan organizasyonların sadece %41’i, strateji ile uyumlu (aligned) olduklarını bildiriyor. EPMO stratejk seviyede merkezi bir fonksiyon olup stratejik seviyedeki yöneticiler ile yakın çalışmalıdır. EPMO, iş hedefleri ile proje ve programların strateji uyumun sağlandığını garanti altına almalıdır.

Standartlaştırılmış Uygulamaların Yaygın Kullanımı:

Organizasyonların %93’ü, standartlaştırılmış proje yönetimi uygulamalarını kullandığını belirtmiştir. Özellkle tüm organzasyon çapında kullanıldığında bu uygulamaların riski azalttığı ve daha iyi sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.