Global Ölçekte Proje Yönetiminin Nabzı

Bir önceki blog yazımızda Pulse of the Profession® 2018 raporunun yayımlandığından bahsetmiştik. Şimdi de rapordaki bazı istatistiklere göz atarak projelerimizi doğru yöneterek neler kazanabileceğimizi irdeleyeceğiz. Aslında burada kazançtan kasıt, neleri bilinçli yaparak kaynaklarımızı daha verimli kullanıp nasıl daha az kayıp verebileceğimizdir.

Raporda yer alan 2013 yılından itibaren derlenmiş verilere bakıldığında, kuruluşların kötü proje yönetiminden kaynaklı kayıplarının, %13.5’den %9.9’a düştüğü dikkat çekmektedir. Burada %27’lik bir gelişim göze çarpıyor. Bu da bizlere proje yönetimi doğru uygulandığında neler kazanabileceğimizi gösteriyor.

Güncel verilere bakacak olursak günümüzde kuruluşların %58’inin proje yönetiminin değerini anladığını görüyoruz. Kuruluş bünyesinde bulunun EPMO’ların (Enterprise-wide Project Management Office) %41’i kurum stratejisi ile yüksek derecede uyumludur. Kuruluşların %93’ü, standart proje yönetim uygulamalarını kullanmaktadır. PMO yöneticileri raporlarına bakacak olursak, yöneticilerin %72’si, sertifikasyonu özellikle kariyerinin ortasındaki proje yöneticileri için uygun görmektedir. Son beş yılda kuruluşların %71’i, çevik metodolojileri kullanmaya başladıklarını bildiriyor.

İstatistiklere bakıldığında Verilere de bakacak olursak proje yönetimini doğru uygulamanın yanında -PMBOK 6’da da geniş yer alan- çevik (agile) metotların da proje yönetimine dahil olduğunu görüyoruz. Bu da proje yönetiminin dinamik ve gelişmeye açık bir yapısı olduğunu bizlere gösteriyor.

*PMI’s Pulse of the Profession® 2018 10th verilerine göre hazırlanmıştır.