Proje Fayda Yönetimi

Proje fayda yönetimi başarılı bir proje teslimi adına büyük önem arz etmektedir. Proje fayda yönetimini bir organizasyonun iş çıktılarının maksimum verim ile elde edilebilmesi adına yapılan tanımlamalar, planlamalar ve yürütmeler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Proje performansını değerlendirmek ve kurumların yürüttükleri projelerinin kurumun gerçek değeririni nasıl etkilediğine dair önemli ve pozitif bilgiler sunması açısında oldukça önemlidir ve proje yönetimininin olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Proje yönetim esasları projenin belirlenen tarih ve bütçede başarılı şekilde tamamlanmasına odaklanmaktadır. Bu yaklaşımı esas almak ile birlikte sadece porjenin verimli çıktılarına odaklandığımız zaman projenin faydasının gerçeklenmesinin önemini ihmal etmiş oluruz. Örnek verecek olursak tamamlanan yapı projeleri veya ulaşım projeleri başarılı bir şekilde tamamlanmasına rağmen proje finansman kuruluşu için hala eksik olabilir. Dahası proje örgütsel performansı geliştirme performansına sahip olmasına rağmen proje faydaları fark edilmeyebilir. Sonuç olarak proje fayda yönetimi proje yönetiminde önemli bir araştırma alanı haline gelmektedir.

Proje fayda yönetiminde faydaların kalitesinmi ölçebilmek adında bazı hedeflerimiz olmalıdır. Hedef faydaların kalitesini değerlendirmek için hedef belirleme kuramıını kullanırız. Hedef belirleme teorisi, deheflerin SMART’a (ingilizce Specific, Measurable, Attainable, Relevant ve Time Target kelimelerinin baş harfleri) özgü olması gerektiğini savunmaktadır. Bu SMART hedefleri dikkatin hedefe yönelik etkinliklere yönlendirilmesi, gayret sarf edilmesi ve strateji deliştirmeye yönlendirilmesiyle performansı artırılabilir.

Proje Fayda Yönetim Süreçleri

Proje fayda yönetim süreci fayda yönetim planını yapmak ile başlar. Planlarımız faydaların nasıl yönetileceğini açıklar ve yapılacak ölçümler, roller ve sorumluklar, proje öncelikleri ve önemli performans noktaları belirlenir. Planda ele alınan unsurlara gore faydalar belirlenir ve bunlara gore yapılandırmalar yapılır. Bu aşamada proje gereksinimleri, proje görev süresi ve paydaşlar gibi kaynaklardan elde edilir. Faydalar çıktıların verilmesine ve sonuçların başarı durumuna bağladır. Her fayda öncelik, bağımlılık, değer zaman çizelgeleri gibi unsurları da dikkate alarak belgelendirilmelidir. Diğer aşama ise faydaları gerçekleştirmeyi planlamalıyız. Burada temel amaç temel ölçümleri yakalamaktır. Ölçümler operasyonun performansını belirler. Fayda planı, proje çıktıları veya faydalar arasındaki etkileşimlere olan bağımlılıklar da dahil olmak üzere fayda sağlamak için zaman çizelgesini ve kilometre taşlarını göstermektedir.

Bir sonraki aşamamız ise değişikleri uygulamak. Fayda ancak bir şeyler değiştiğinde olur. Değişikler tutum ve davranışların yanısıra fiziksel değişikler de olabilir. Değişimi uygularken, ek fayda sağlamak adına her zaman yeni fırsatlar gözetilmelidir.