PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, proje ekibinin oluşturulması, ekibin projeye hazırlanması, proje süresince ekip üyelerinin görevlendirmelerini yaparak verilen görevlerin takibinin gerçekleştirildiği süreci kapsar. Proje ekibi oluşturulurken projeye yönelik kişiler seçilir ve süreç içerisin kişilerde veya ekip olarak değişiklikler oluşabilir. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, insan kaynakları yönetiminin planlanması, proje ekibinin oluşturulması, proje ekibinin geliştirilmesi ve proje ekibinin yönetilmesi süreçlerini içerir.

İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Planlanması projeye yönelik personel alımı veya personel görevine son verilmesinin, personel yönetim planının oluşturulmasının, görev dağılımın belirlenmesinin planlandığı süreçtir. İnsan kaynaklarının planlanması projenin başarılı şekilde sonuçlandırılması açısından büyük önem arz etmektedir.  Ekip içi uyumun yüksek olduğu ve dayanışmanın sağlandığı bir proje sonuca daha kolay ulaşır. Planlamaların en büyük amaçlarından bir tanesi tüm ekip üyelerine görevlerini eksiksiz bir biçimde aktarabilmektir. Planlama yapılırken farklı organizasyon şemaları kullanılabilir. Planlamanın kusursuz olması açısından gerekli yerde uzman görüşünden yararlanmak faydalı olabilir. Projenin tamamlanması için rol, yetki, sorumluluk ve yetkinlik kavramlarının üzerinde durulması gerekmektedir.

Proje Ekibinin Oluşturulması, proje insan kaynakları yönetim planlamaları doğrultusunda uygun proje ekibinin oluşturulması sürecini kapsar. Bu süreçte proje yöneticisi proje için gerekli insan kaynaklarını temin etmede görevli departman ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. İlk basamak olarak düşünülebilecek olan proje yönetim kadrosunun oluşturulması da bu sürece dahildir. Aktif, müzakere gücü yüksek, nitelikli ve proje sonuna kadar çalışabilecek uygun yönetim personellerinin belirlenmesi bu aşamada büyük önem taşımaktadır. Proje sürecinde bazı küçük dezavantajlar ile birlikte büyük katkı sağlayabilen sanal ekipler de kurulabilir.  Proje insan kaynakları oluşturulurken proje maliyet, zaman ve kalite yönetim planları göz önünde bulundurulmalıdır.  Bu kapsamda ekibe dahil edilecek kişiler kullanılabilirlik, maliyet, deneyim, kabiliyet, bilgi, beceriler, tutum, uluslararası faktörler gibi birçok etken düşünülerek belirlenmelidir.

Proje ekibinin geliştirilmesi, proje performansını artırmaya yönelik kişilerin eksikliklerinin tamamlanması, motive edilmesi ve projeye en iyi şekilde hazırlanmalarının sağlanması süreçlerini kapsar. Proje ekibi ile ilişkilerde hep ön planda olacak olan proje yöneticisine bu kapsamda büyük sorumluluk düşmektedir. Ekipten yüksek performans almak ve proje hedefini yerine getirebilmek adına, ekibi tanıma, oluşturma, sürdürme, motive etme, yönetme ve ona ilham verme becerilerini kazanmalıdır. Proje yöneticileri ekip çalışmasını kolaylaştırarak proje süreci içinde ekibin çözmesi gereken sorunlar koyarak ve bunların sık sık geri bildirimler ile takibini yaparak, çıktılara göre takdir ve ödüller vererek proje sürecinde ekibin motivasyonunu en üst seviyede tutup proje ekibinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

Proje Ekibinin Yönetilmesi, proje grubunun takibinin yapılmasın, olumlu olumsuz geri bildirimlerinin yapılması, gerekiyorsa değişikliklere gidilmesi, sorunların saptanıp çözülmesi süreçlerini kapsayan kritik bir süreçtir. Bu süreçte ekip yönetimi büyük önem kazanmaktadır. Ekip yönetimi iletişim başta olmak üzere çatışma yönetimi, müzakere ve liderlik becerilerine sahip olmayı gerektirir.